top of page

La lluita no ha acabat: Aturem l'ampliació del Pg. Pitort!


Després de l'anunci de la retirada de les obres del nou edifici de l'ICFO a l'Olla del Rei, l'única zona humida de Castelldefels torna a rebre una nova amenaça. El passat 21 de juny es va aprovar en una junta de govern, sense informar a la Plataforma Salvem l'Olla del Rei, l'ampliació del Pg. Pitort. Aquest projecte significaria una ampliació de la calçada de 9m a 28m, afectant així gran part dels boscos de ribera i prats humits de l'Olla del Rei.

En vermell, l'actual calçada; en blau, el projecte d'ampliació; en taronja, la zona afectada de l'Olla del Rei per l'ampliació.

La zona mencionada, també afectada parcialment per les obres del nou edifici de l'ICFO, compta amb hàbitats d'interès europeu on habitava part de la molt afectada població d'Eriçó Clar (Atelerix algirus) de l'Olla del Rei. Prats humits amb Mansega (Cladium mariscus), Jonc Agut (Juncus acutus), Jonca Marina (Scirpus maritinus) i Espartina (Spartina versicolor) com a espècies més destacables; recordem que protegits per directives comunitàries. Aquests prats humits són un dels hàbitats més escassos del municipi i del propi Delta del Llobregat.

En els boscos de ribera afectats hi nidifiquen espècies d’aus protegides per directives europees i estatals com el Xot (Otus scops), ocell inclòs al Conveni de Berna i al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. D’altres espècies d’ocells protegides estrictament utilitzen aquestes parcel·les eventualment per caçar com el Falcó Peregrí (Falco peregrinus) o l’Astor (Accipiter gentilis). L'ampliació aprovada el passat 21 de juny afecta alhora arbres de gran mida, especialment Àlbers (Populus alba) i Pollancres (Populus nigra). Aquests magnífics exemplars actuen com a reservori de carboni i són clau en el manteniment d'una bona qualitat de l'aire. Poblacions d'Om (Ulmus minor), espècie d'arbre en forta regressió al nostre territori i típica dels boscos de ribera, seran també destruides.

Vista de perfil de la distribució dels carrils en la zona més ampla i la més estreta.

És per això que exigim a l'ajuntament de Castelldefels que aturi les polítiques de destrucció dels espais verds del municipi, que han acabat amb la pineda de davant de la British School; amenaçen amb edificar al turó del castell i segueixen posant en perill l'única zona humida de Castelldefels: l'Olla del Rei.

Des de la Plataforma Salvem l'Olla del Rei seguirem lluitant per millorar les condicions de l'espai naturalitzat per tal de que recuperi l'ecosistema que va tenir anteriorment. És per això que seguirem treballant per l'ampliació de l'Inventari de Zones Humides de Catalunya, incloent els Camps de reserva 2.2, 2.3, 2.4. Residència universitària 1.1.; per la descatalogació de les parcel·les esmentades anteriorment com a zones urbanitzables i per la millora de l'estat de les aigües, entre d'altres.


bottom of page