top of page

Valors naturals

Aquí podeu consultar l'informe fet pel Doctor Joan Pino a l'octubre de 2018: "Diagnosi dels valors naturals dels aiguamolls de l’Olla del Rei i àmbit associat i la seva relació amb el planejament al municipi de Castelldefels".

bottom of page