fitxes divulgatives: ambifis

Actualment els amfibis són el grup de vertebrats més amenaçats del món per motius com la contaminació, la urbanització i l'augment d'espècies invasores. Espècies com la granota verda (Pelophylax pere-zi), la reineta (Hyla meridionalis) o el gripau corredor (Epidalea calamita) viuen a l’espai natural.