fitxes divulgatives: hàbitats

Utilitzem el terme zona humida per designar ecosistemes que presenten règims d’inundació temporal o permanent, o amb sòls saturats d’aigua durant llargs períodes de temps. L’elevada disponibilitat d’aigua és clau en l’aparició i manteniment d’aquests ecosistemes, essencial per entendre les dinàmiques d’una zona humida.