L'ajuntament incompleix el compromís de protegir l'Olla del Rei i bloqueja la seva preservació

Resum reunió Plataforma Salvem l’Olla del Rei amb l’Ajuntament de Castelldefels 15 de novembre de 2021

  • L’Ajuntament de Castelldefels incompleix el compromís d’iniciar la protecció de l’Olla del Rei en 2021 i ho posposa al 2022, sense concretar dates. S’acosta el final del mandat i no s’ha avançat per arribar a un acord entre administracions. Els treballs amb la comissió tècnica amb INCASOL i DG Universitat han finalitzat.

  • Tot i el compromís de l’ajuntament per preservar integrament la “L” de l’Olla del Rei i qualificar-la com a no urbanitzable, ara la seva proposta de planejament inclou una zona urbanitzable dintre de la “L” de l’Olla del Rei de 5.000 m2, com equipament municipal. Això posa en risc la integritat de l’espai natural i els seus hàbitats i animals protegits.

  • L’Ajuntament no ha concretat quin tipus de proposta d’urbanització fa pel passeig del Pitort, ampliació que podria afectar greument l’espai natural.

  • L’Ajuntament proposarà que l’AMB gestioni l’Olla del Rei, incrementant el risc que l’Olla del Rei es gestioni com a parc urbà enlloc de com un espai naturalitzat.

  • L’Ajuntament de Castelldefels, no ha demanat a la Generalitat incloure l’Olla del Rei dins de les Zones d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA), desaprofitant la oportunitat que suposa la seva imminent ampliació.

Acordem:

  • L’Ajuntament donarà la possibilitat a la Plataforma d’exposar els arguments per a la protecció integral als tècnics municipals.

  • La Plataforma enviarà un altre cop a la regidora de medi ambient els arguments per a que l’Ajuntament demani a la Generalitat incloure tota l’Olla del Rei com a zona ZEPA.

  • L’Ajuntament realitzarà una neteja de l’espai per part de Jarfels, amb el previ acord amb la plataforma de les zones d’actuació per tal de preservar les zones sensibles.