Ajuntament i PMT no són capaços de respectar i gestionar la flora protegida de l'Olla

L'Olla del Rei és un espai natural especialment apreciat per les espècies d'animals protegides (particularment ocells emblemàtics) que hi trobem durant l'hivern, nidifiquen, o utilitzen la zona humida en migració. Aquesta biodiversitat determina que l'Olla del Rei sigui una Important Bird Area designada per BirdLife International, i és una motivació clau que ha de consolidar la protecció de l'Olla incloent-la a les zones d'especial protecció per a les aus del delta del Llobregat.


Tot i això, un altre dels grans atractius pel que fa a la biodiversitat de l'Olla és la rica i valuosa flora autòctona que trobem a la zona humida. Classificant per hàbitats (i de forma breu) una de les flores patrimonials de l'Olla és la que trobem a les taques de pineda de pi pinyer sobre sòls sorrencs (antigues dunes deltaiques). En aquests entorns es formen una sèrie de microhàbitats perfectes pel desenvolupament de diferents orquídies silvestres del gènere Ophrys (popularment conegudes com a abelleres). A l'Olla s'hi citen un mínim de 4 espècies i híbrids, totes elles de gran interès. Flora altament sensible i d'un elevadíssim valor. El mateix Consorci per a la protecció i la gestió dels espais naturals del delta del Llobregat va poder comprovar l'any 2021 la importància de l'Olla del Rei pel que fa a les orquídies silvestres del delta (més de 100 peus de diverses espècies). Canviant d'hàbitat, les zones de prats inundables i maresmes allotgen un seguit de plantes d'alt valor europeu, estatal i local, com serien la mànsega (Cladium mariscus), l'espartina (Spartina versicolor), i la cesquera (Saccharum ravennae). Característiques de zones inundables, la seva presència a l'Olla proporciona un valor botànic de primer nivell per l'espai i pel mateix municipi de Castelldefels. Per últim, als boscos de ribera (eminentment alberedes de Populus alba) es mantenen retalls on també es poden fer les orquídies abelleres. A més, les espècies arbòries, arbustives i lianoides autòctones d'aquests boscos conformen un hàbitat protegit europeu de primer ordre. La llista seguiria amb espècies de juncaginàcies, lamiàcies ... Fins a completar el ric paisatge vegetal autòcton de l'Olla del Rei.Vista de l'actuació nefasta executada per part de l'Ajuntament de Castelldefels aquest hivern (2021-2022) en la que eliminen la coberta vegetal de forma homogènia exceptuant l'herba invasora Cortaderia selloana i una altra invasora menys coneguda, la Yucca.


Aquest elevat valor florístic s'ha de preservar mostrant una cura especial en la gestió de l'entorn, particularment pel que fa a la mesura en les actuacions de control de flora (estassades, neteges i aclarides) que porten a terme anualment tant l'Ajuntament de Castelldefels (límits dels carrers Pi Tort i Barcelona) com el PMT (marges dels camins interiors de la zona humida). Les zones amb orquídies, els boscos i els prats inundables són els entorns on cal més esforços i sensibilitat per evitar impactes negatius. Des del 2019 la plataforma Salvem l'Olla del Rei ha estat en contacte amb aquestes administracions, proposant mesures i alertant dels riscos d'afectar flora protegida i d'alt valor (i d'afavorir, de retruc espècies de flora invasora a l'espai!). En concret, ens hem reunit amb personalitats com el regidor Jordi Vendrell, la regidora Rosa Pla, o l'encarregat del campus J. M. Yúfera. Entre d'altres, hem proporcionat mapes indicant les regions més sensibles a aquestes actuacions, on caldria més cura portant a terme una correcta identificació de flora i hàbitats d'interès i protegits per no provocar impactes negatius, i on seria necessari aprofitar les actuacions per eliminar espècies invasores (com l'herba Cortaderia selloana o la planta enfiladissa Senecio angulatus, dues invasores especialment destructives).


La sorpresa de la plataforma ha sigut advertir com, durant els recents treballs de gestió de la vegetació realitzats a l'Olla (hivern 2021-2022), les institucions no només no han respectat les espècies protegides i els hàbitats més sensibles, sinó que directament han vulnerat tots els criteris marcats i (en un parell de punts amb actuacions dramàtiques) han beneficiat amb les seves actuacions la flora al·lòctona invasora! Especialment negativa ha sigut l'actuació de l'Ajuntament de Castelldefels al llarg dels carrers Pi Tort i Barcelona respectant peus de Cortaderia i Yucca (invasores de reconegut potencial negatiu) de forma sistemàtica. Alhora, per l'entrada sense sensibilitat a l'espai, s'han afectat alguns microhàbitats de pineda litoral i bosc de ribera de gran valor i especialment feréstecs, amb fusta morta i condicions indispensables per espècies com els picots verd i garser petit, on nidifica el xot, i amb presència d'orquídies com Ophrys sphegodes. Amb un mínim coneixement de l'entorn es podria haver procedit a l'estassada de la vegetació de forma heterogènia, respectant els hàbitats crítics, posant especial èmfasi en l'eliminació d'espècies invasores, i amb prou criteri per no estassar de forma uniforme hàbitats tan diferents com una pineda litoral, un bosc d'albereda o un prat d'espartina inundable amb mànsega i cesquera.


Prat d'orquídies Ophrys apifera a l'Olla del Rei, durant la primavera de 2021.


Especialment negativa és la falta de sensibilitat manifesta, tant des de l'Ajuntament de Castelldefels com des del PMT, pel que fa a les importants poblacions d'orquídies de l'Olla del Rei. Ja fa un any que anem advertint sobre la necessitat de portar a terme un mínim d'accions per evitar els impactes que pateixen els microhàbitats on trobem aquesta flora, que inclourien una sensibilització absoluta a l'hora de realitzar aquestes estassades i neteges de vegetació a l'espai. Cal que les administracions respectin els microhàbitats de més valor de l'entorn. No es pot entendre que en la mateixa operació de l'Ajuntament, que es manifesta "en emergència climàtica i per la preservació de la zona humida de l'Olla del Rei", es respectin espècies invasores i es passi per sobre de pradells d'orquídies de gran valor botànic. És un desgavell pel que fa a preservació de la biodiversitat i gestió del medi natural digne de la crònica més incomprensible.


No és per falta d'informació. La informació la tenen. És per absolut desistiment de funcions per part del consistori local en matèria mediamblental.


Seguim en lluita fins a salvar l'Olla del Rei!


#SalvemlOlla