Demanem al nou rector de la upc, Daniel Crespo, un canvi de 180º en la gestió de l'Olla del Rei

El passat dilluns 31 de maig al campus de la UPC de Castelldefels es va produir un greu atemptat contra el medi ambient provocat per la mateixa UPC en autoritzar la construcció d’un col·lector d’aigües des de l’edifici B6 del campus directament a l’estany de l’Olla del Rei.


Aquestes obres es van començar a executar i van comportar:

 • La destrucció de 100m2 de canyís, en plena temporada de cria, on nidifiquen aus protegides per la directiva AUS de la Unió Europea com el Martinet Menut (Ixobrychus minutus) o el Morell Cap-roig (Aythya ferina), ambdós en situació vulnerable a Catalunya.

 • Les obres es van executar sense permís de l’Ajuntament de Castelldefels.

 • Les obres van afectar zona que està inclosa dins de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya de l’estany de l’Olla del Rei.

La gestió que ha dut a terme la UPC en els darrers anys ha posat en perill la preservació de l’espai natural de l’Olla del Rei en diverses ocasions. La Plataforma ciutadana “Salvem l’Olla del Rei” fa més de 3 anys que insistim en la necessitat d’una gestió amb criteris mediambientals de l’espai.


Durant els darrers tres anys podem esmentar els següents fets:

 • El desbrossament d’un bosc de ribera en regeneració poblat principalment per àlbers joves (Populus alba).

 • La UPC va ser promotora activa de l’edificació de l’edifici de l’ICFO que va provocar i afectar una zona inundable de maresme amb presència d’espècies com l’eriçó clar i hàbitats protegits per la directiva Hàbitats de la UE.

 • La manca crònica de manteniment de l’Olla dle Rei i la degradació de determinats espais.

 • La manca d’iniciativa per demanar finançament per fer activitats divulgatives, de preservació ambiental i restauració.

 • Inacció davant dels vessaments d’aigües residuals a l’estany i a les corredores de pluvials.

 • Ens consta a través el cap de manteniment del campus que altres edificis de la UPC tenen col·lectors que aboquen a l’estany directament.
Denunciem la manca d’interès per part de la UPC per un espai natural ubicat dins del mateix campus. La UPC viu d’esquena a l’Olla del Rei.


Recordem que el Campus de Castelldefels es va construir amb finançament de la UE del Programa “Thermia” i que obligava a un pla de gestió ambiental que es va deixar d'executar fa anys.


Per tot això, la Plataforma Salvem l’Olla del Rei demanem:

 • Al nou rector Daniel Crespo un canvi de 180 graus en la gestió del campus, i demana que la UPC deixi de viure d’esquena a l’espai natural de l’Olla del Rei.

 • Que la UPC tingui una actitud flexible, proactiva i curosa amb el medi ambient i faciliti a l’Ajuntament i l’INCASOL la modificació del Pla General Metropolità per tal de preservar íntegrament tota la “L” de l’Olla del Rei en el procés de modificació del PGM.

 • Que les administracions responsables (UPC, Incasol, AMB, PMT, Ajuntament de Castelldefels, DG Medi Ambient, DG Universitats, ACA) creïn un òrgan de gestió únic per disposar d’una gestió íntegra de l’Olla del Rei que abasti els aspectes mediambientals, de manteniment, educatius, de gestió, etc.

 • Que es restauri immediatament la zona malmesa per l'intent de construcció d’un col·lector d’aigües des de l’edifici B6 del campus directament a l’estany de l’Olla del Rei.

 • Que se cessi l’actual delegat del rector en el Campus José Manuel Yúfera, i es nomeni una persona responsable capaç de liderar un canvi d’acord amb els nous temps i amb els valors mediambientals que l’espai, la UPC i Castelldefels requereix.