top of page

Ocells de l'Olla: recopilatori d'un any ple de sorpreses

Com ja vam fer l'any passat, hem portat a terme la compilació de dades d'ocells registrades a l'Olla del Rei durant aquest 2022, gràcies especialment als portals oberts Ornitho i Ebird. Els resultats (en format wrapped) els podeu consultar a les xarxes socials de la plataforma. Més enllà de xifres com el nombre total d'espècies observades, volem aprofundir amb unes curtes reflexions en aquest treball interessant per entendre la importància de l'Olla pels ocells (especialment els protegits), la necessitat de la declaració de zona ZEPA, i la utilitat de plataformes, obertes a tots els públics, com les mencionades.


105 espècies observades, 39 observadors, més de 10 espècies de l'Annex I (màxima prioritat) de la Directiva Aus Europea ... Les xifres de l'Olla (un any més) manifesten el valor de la zona humida més rellevant de Castelldefels i de l'extrem occidental del delta del Llobregat. Aquest any hem tingut la sort de gaudir amb l'observació d'espècies tan amenaçades, protegides i rares a escala europea com el morell xocolater (Aythya nyroca), una de les joies pel que fa a anàtids del continent. Un exemplar va passar uns dies a la llacuna principal de l'Olla, alimentant-se i reposant a la làmina d'aigua. També s'han detectat altres espècies poc freqüents com el cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) i la piula dels arbres (Anthus trivialis). A més, algunes espècies habituals a altres zones del delta o de Catalunya, però rares a l'Olla, com la cornella negra (Corvus corone), el faisà (Phasianus colchicus), el cruixidell (Emberiza calandra) o la tallareta cuallarga (Sylvia undata) han fet acte de presència, amb observacions puntuals.


Més enllà, espècies habituals (però també de màxima prioritat europea) com el blauet, el martinet menut (Ixobrychus minutus) o el martinet blanc (Egretta garzetta), continunen formant part de l'avifauna típica de l'espai natural. El blauet (Alcedo atthis, fins a 40 observacions), com sempre, comú durant l'hivern i els passos migratoris. Els martinets menuts i blancs, al llarg de l'any, sent l'Olla un dels pocs indrets de Catalunya on podem veure al menut durant tot l'hivern. A diferència de l'any anterior, el top 5 d'ocells de la Directiva Aus inclou dues espècies de gavines: la corsa (Ichthyaetus audouinii, 25 observacions) i la capnegra (Ichthyaetus melanocephalus, 35 observacions), relativament habituals durant certs períodes de l'any a l'Olla (la corsa a la primavera - estiu, i la capnegra principalment a l'hivern). Altres destacables, com el martinet de nit (Nycticorax nycticorax) i l'agró roig (Ardea purpurea), s'han deixat veure essencialment al període estival. Destaquem l'existència d'un possible punt de descans i repòs d'uns pocs individus de la primera espècie a un dels canyissars més densos de l'Olla durant aquest estiu. També subratllem la obsevació de fins a 12 capons reials (Plegadis falcinellus), possiblement en migració, i 3 observacions de cames llargues (Himantopus himantopus) a la zona humida.
Entre les espècies més comunes, com l'any passat, destaquen els ànecs collverds (Anas platyrhynchos, més de 500 observacions), les polles d'aigua (Gallinula chloropus, 381 observacions), els cabussets (Tachybaptus ruficollis, 336 observacions), el corb marí gros (Phalacrocorax carbo, 152 observacions), i les fotges (Fulica atra, 259 observacions) als ambients aquàtics. Com a rellevant destaquem la presència usual (amb nidificació exitosa inclosa!) del morell cap-roig (Aythya ferina) un any més a l'Olla. Fins a 92 observacions durant tot l'any, sent l'Olla del Rei una de les zones humides més importants de tot el delta per aquesta espècie. Entre les espècies forestals destaquem les observacions de mallerenga carbonera (Parus major, 138 observacions), tudó (Columba palumbus, 268 observacions), pit-roig (Erithacus rubecula, 141 observacions), gafarró (Serinus serinus, 249 observacions), i mosquiter comú (Phylloscopus collybita, 204 observacions). A l'albereda de l'Olla hem tingut la sort de observar, en pas migratori, al sempre fugaç mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix, fins a 9 observacions). També als boscos de ribera, s'han reportat rapinyaires nocturnes com el mussol comú (Athene noctua) i el xot (Otus scops), i diurnes com l'astor (Accipiter gentilis)


Entre les diferències respecte de l'any passat destaca l'augment del nombre de persones observadores d'avifauna a l'Olla del Rei: hem passat de 21 a 39 persones reportant ocells a aquest espai natural. Us animem a donar una ullada a plataformes com ornitho.cat, essencials per aportar al coneixement dels ocells d'espais com l'Olla. Les dades recopilades passen a ampliar la llista d'evidències perquè l'Olla del Rei sigui, de forma urgent, designada com a zona ZEPA del delta del Llobregat. La utilització habitual (nidificació, hivernada i pas migratori) per part d'espècies de l'Annex I de la Directiva Aus fa que les institucions no puguin obviar la rellevància d'aquest espai natural en el marc d'una de les regions més transformades i alterades de tota la conca mediterrània.


#SalvemlOlla #OllaésZEPAbottom of page