Olla del Rei: futura ZEPA i XN2000

La futura zona ZEPA i Xarxa Natura 2000 de l'Olla del Rei no pot esperar. Les qüestions tècniques, legals, socials, ambientals i polítiques que justifiquen la inclusió d'aquest petit però rellevant entorn deltaic com a espai natural protegit per aquestes figures són urgents. Més quan la Comissió Europea té la vista posada (i ha demanat, sota perill imminent de judicialització) l'ampliació de la ZEPA deltaica als entorns on trobem espècies d'especial valor (especialment ocells) per la Unió Europea, com és l'Olla.


Per comprendre la necessitat de l'ampliació de la ZEPA deltaica a entorns i zones humides com l'Olla del Rei cal tenir ben presents dues directives clau pel medi natural de la UE: la Directiva AUS (2009/147/CE) i la Directiva Hàbitats (92/43/CEE). De forma resumida, aquestes normes identifiquen un conjunt d'hàbitats i espècies de màxim requeriment de protecció pels Estats membres de la Unió, i estructuren eines per a garantir la seva conservació, connectivitat i divulgació. A l'Olla hi trobem un bon nombre d'espècies (com el martinet menut, el blauet, el martinet blanc, el martinet de nit, el ros ...) i hàbitats (boscos d'albereda de ribera, maresmes amb jonqueres salines, pinedes de pi pinyer sobre antigues dunes i sorrals costaners, ...) íntegrament inclosos a aquestes directives.A més, l'Olla és íntegrament zona IBA (Important Bird Area, designada per l'equip científic de Bird Life International). Recordem que, tot i que l'Estat Espanyol (i Catalunya) són dels entorns d'Europa on menys zona IBA és zona ZEPA, les directrius científiques i judicials comunitàries insten a que les zones IBA vagin esdevenint, de forma progressiva, zones ZEPA:


Mapa de la zona IBA de l'Olla del Rei.


L'Olla és un espai natural molt particular, quasi que podriem anomenar "híbrid". La llacuna central és artificial, creada amb fons europeus per part del PMT-UPC per recuperar i restaurar les antigues zones humides deltaiques, al voltant de la qual s'han recuperat de forma natural i espontània maresmes, boscos de ribera i pinedes litorals. Envoltada per urbanitzacions, l'Olla és una illa natural enmig d'un mar de ciment, fet que incrementa de forma exponencial alguns dels beneficis més requerits per la població que l'envolta: disminució de la temperatura estival, disminució de la contaminació atmosfèrica (no només de Castelldefels, de l'AMB), manteniment de biodiversitat metropolitana, d'espècies de valor europeu ...


Però és precisament per ser una zona molt antropitzada, urbanitzada i parcialment aïllada ... Híbrida en molts aspectes del terme ... Que des de regidors fins polítics d'alt nivell han menyspreat la importància de que aquest entorn sigui ZEPA. I a tots ells dediquem les següents línies, ja que la ignorància sempre és a temps de ser revertida.


Per sort, els avenços en matèria de preservació de la natura i dels beneficis que la mateixa aporta a les societats humanes són més ràpids que moltes decisions polítiques. Així, a nivell europeu la importància dels espais naturals "híbrids", situats al bell mig de zones molt antropitzades i amb un elevat impacte humà, es demostra cada cop més essencial. Cada dia, tant des de l'àmbit científic com el polític i social, augmenta la importància de conservar la biodiversitat i els espais naturals i seminaturals més propers o inclosos a grans àrees metropolitanes. Lluny de l'ideal romàntic de preservar només (com si la resta tingués menys valor) els espais naturals més allunyats, més majestuosos i espectaculars (que també mereixen cura, obviament) avui en dia destaquen altres punts de vista objectius per determinar la necessitat de preservar un entorn natural: biodiversitat, riquesa d'espècies vulnerables i protegides, hàbitats, beneficis cap a la població, impacte en la reducció de la contaminació i mitigació de l'escalfament global, ...

D'aquesta forma podem entendre el perquè de certes decisions ambientals d'escala Europea impensables fa unes dècades ... Com és la declaració del primer parc nacional urbà i metropolità del món a Londres:

A més, no existeix cap impediment per designar una ZEPA i/o Xarxa Natura 2000 en un entorn molt antropitzat o urbà, sempre i quan existeixin hàbitats o espècies (en el cas de l'Olla ambdos) que justifiquin i requereixin protecció per directives comunitàries. Cal dir això tan obvi explícitament perquè inclús caps de la Generalitat van arribar a dir-nos que un espai tan urbà mai podria ser ZEPA. Estaven tan malament informats que inclús existeixen programes europeus vinculats estríctaments a zones ZEPA urbanes ... Un exemple són les ZEPAs urbanes que trobem a la mateixa Península Ibèrica:I per si fos poc, recordem que l'Olla del Rei és una zona humida: és a dir, un dels hàbitats més amenaçats a nivell mundial i essencials per mitigar el canvi climàtic. La publicació "Estat de la Natura a Catalunya 2020", de la propia Generalitat, evidencia que les zones humides són els ecosistemes catalans amb major necessitat de preservació i de millora urgent pel que fa a la seva gestió.


Se'ns dubte l'Olla del Rei serà zona ZEPA i Xarxa Natura 2000. La resposta és quan arribarà el moment en que les institucions deixin de posar pals a les rodes. Fins llavors, seguirem en lluita per la major i més important zona humida de Castelldefels:

I salvarem l'Olla del Rei!