L'Olla, tresor per les orquídies del delta del Llobregat

L'espai natural i zona humida de l'Olla del Rei destaca per un gran nombre de valors ambientals, entre els quals destaquen la gran riquesa i diversitat d'ocells, l'enorme varietat d'hàbitats, o els beneficis que aporten els seus ecosistemes a la població de Castelldefels. Tanmateix, l'activitat de cerca d'expertes i col·lectius aficionats a la natura del municipi permet descobrir, dia a dia, any rere any, nous valors ambientals que fan de l'espai natural de l'Olla un dels més complexos i interessants del nostre territori.


Un dels enormes i fràgils valors descoberts recentment és l'elevada riquesa, tant quantitativa com qualitativa, d'orquídies d'aquesta zona humida. Tot i el petit espai disponible, l'Olla ofereix una sèrie de microhàbitats (clarianes a espais de pineda de pi pinyer sobre sorres deltaiques, vores de maresma, o sotabosc humit) òptim per un bon nombre d'espècies d'orquídies. Tot i això, fins aquest hivern no es va poder demostrar l'existència d'aquestes espectaculars plantes en aquest indret ... Però a partir de llavors el nombre i detall de les observacions ha anat en augment.


En concret a l'Olla s'han detectat un mínim de 4 espècies, incloent-hi alguns híbrids d'interès. Entre aquestes cal citar l'abellera de mirall (Ophrys speculum), una orquídia molt rara al delta i localitzada (fins ara) només entre Gavà i El Prat, a les reredunes de pineda més ben conservades.


Abellera de mirall (Ophrys speculum) fotografiada aquesta primavera a l'Olla del Rei.


A més, els espais de rereduna i pinedes sobre sòl sorrenc de l'Olla són ideals per espècies com l'abellera vera (Ophrys apifera). De fet, una visita amb els tècnics del Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat realitzada per membres de la plataforma Salvem l'Olla el passat 22 de juny va revelar que l'espai natural de l'Olla allotja la tercera colònia més important d'aquesta espècie a tot el delta!!!


Abellera vera (Ophrys apifera) a l'Olla del Rei, tercer espai en importància de tot el Delta del Llobregat pel que fa a aquesta espectacular espècie.


Més enllà, als boscos i clarianes de pineda i bosc de ribera de l'Olla s'han trobat importants colònies d'espècies com l'orquídia abellera aranyosa (Ophrys sphegodes) o de l'orquídia abellera vermella (Ophrys tenthredinifera). Pocs espais i zones metropolitanes d'Europa poden gaudir d'una riquesa d'orquídies, flora amenaçada i protegida arreu, com la que tenim a l'Olla.


Recordem i informem que les orquídies tenen un dels cicles vitals més complexos, delicats i espectaculars de tota la flora mundial. Les flors de les orquídies que trobem a l'Olla (abelleres) imiten la forma de la femella d'insectes pol·linitzadors molt específics, esperant que per aquesta atracció el mascle de l'insecte (confós completament per la planta) intenti copular amb la suposada femella. Aquesta estratègia d'engany sexual possibilita la pol·linització de diverses flors, en intentar el mascle d'abellot copular amb diverses orquídies de la població (passant el pol·len d'una flor a una altra a mesura que ho intenta). Podeu imaginar la vulnerabilitat de les orquídies a les davallades d'insectes ... Amb la pèrdua d'una sola espècie d'abellot en un lloc concret, es pot condemnar tota una població d'orquídies.


Però això no és tot! Perquè una llavor de les nostres orquídies pugui germinar i donar lloc a un individu adult és estrictament necessària la micorrizació: és a dir, la "col·laboració" d'un fong específic que viu al subsol. Això és perquè les llavors d'orquídia no tenen prou nutrients per desenvolupar-se per si mateixes en la primera fase de la seva vida. Les micorrizes són crítiques, la llavor no disposa de prou energia, i sense aquesta aportació extra mai podria esdevenir la magnífica flor característica d'aquestes plantes.


És responsabilitat de tothom, especialment de les institucions responsables, el manteniment d'aquest magnífic tresor natural que significa allotjar tal riquesa d'orquídies als hàbitats de l'Olla del Rei. Demanem, en línia amb les recomanacions de tots els experts consultats, que l'Ajuntament de Castelldefels i el PMT es posin d'acord, DE FORMA URGENT, per perimetrar les poblacions i indrets més importants per la conservació de les espècies d'orquídies endèmiques descrites que es troben a l'Olla.


Específicament ens dirigim a la regidoria de medi ambient del municipi perquè consultin als experts i actuïn (com és la seva obligació) en la línia de la preservació d'aquesta preuada biodiversitat protegida. Sembla mentida que els importi, aparentment, tan poc la troballa d'unes de les plantes més complexes del món als seus propis nassos. És imprescindible perimetrar per evitar el trepig d'aquestes colònies d'orquídia de gran valor mediambiental, com ja es fa a espais propers com el Remolar (Viladecans) o la platja del Prat.


Salvarem l'Olla del Rei!