PRIMER ANIVERSARI DE LA "BASSA DE LA REINETA"

Fa un any que la participació de la ciutadania feia possible la creació d'una bassa per amfibis a l'Olla del Rei, concretament a la parcel·la malmesa per l'intent de construcció d'un edifici per part de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) al 2018.


La Bassa de la Reineta és una realitat a l'espai natural de l'Olla del Rei gràcies a la participació ciutadana de més de 40 persones, que van formar part d'una intensa jornada promoguda per la Plataforma Salvem l'Olla del Rei. La plataforma va accedir, amb el suport i a través del CEPA (Centre de Ecologia i Projectes Alternatius de Catalunya), a una subvenció pública convocada per la Diputació de Barcelona que va permetre la realització de basses per amfibis a l'espai natural de l'Olla del Rei.




Què aporta una bassa per amfibis a l'espai natural de l'Olla del Rei?

La bassa de la reineta es tracta d'una bassa temporal, amb un hidroperiode fonamentalment depenent de la pluviometria anual. Això vol dir que, durant l'estiu i en moments de l'any amb escassetat de pluja, és normal que la bassa s'assequi completa o parcialment. La pluviometria anual dóna major complexitat i dinamisme als amfibis de la bassa, potenciant en anys més secs espècies com el gripau corredor i en anys més humits espècies que cerquen hidroperiodes més llargs. Un fenòmen similar s'ha observat a altres basses ubicades a parcs naturals i maresmes de l'entorn mediterrani peninsular.


Així, es va iniciar el camí d'un microhàbitat valuós nascut gràcies a la voluntat popular de millorar el nostre medi ambient i beneficiar la biodiversitat de Castelldefels. La construcció de la bassa pretenia recuperar petits espais amb aigües òptimes i de qualitat per espècies com com la reineta (Hyla meridionalis), que dona nom a la bassa, la granota verda (Pelophylax perezi), el gripau corredor (Epidalea calamita) o el gripau d'esperons (Pelobates cultripes).


Video divulgatiu on la biòloga Marta Segarra i el biòleg Claudio Bracho expliquen la importància d'una bassa per amfibis, eix clau per la biodiversitat més amenaçada



L'evolució de la Bassa de la Reineta durant el seu primer any

Durant el primer any de la Bassa de la Reineta, membres de la plataforma han fet un seguiment exhaustiu d'aquesta i han pogut comprovar com, en un període breu de temps, ja compleix amb l'objectiu pel que va ser construïda:


Durant el propi mes de la jornada de creació de la bassa (octubre de 2020), vam detectar les primeres larves de gripau corredor (a més d'algues i alguns invertebrats aquàtics com odonats). Al febrer es va detectar que, a més de gripau corredor, la bassa va ser colonitzada per la granota verda (larves i algun exemplar adult). Destaquem observacions de les dues espècies fins a l'abril.


A partir de llavors (com esperavem, però aquest any accentuat per la dramàtica sequera) la bassa es va anar secant, seguint la dinàmica natural de moltes basses de terra baixa. Durant els mesos d'estiu l'aigua va ser pràcticament absent. Amb la baixada de temperatures i les primeres pluges de tardor, cap al setembre, la bassa ja es podia veure mig plena de nou. Llavors es va poder observar la reaparició de larves de gripau corredor.



L'OLLA DEL REI NECESSITA QUE LES ADMINISTRACIONS DEIXIN DE DONAR-LI L'ESQUENA

La Plataforma Salvem l'Olla del Rei denunciem la manca de voluntat de les administracions (Ajuntament de Castelldefels, Generalitat, Univertitat Politècnica de Catalunya) per divulgar i gestionar l'Olla del Rei.


L'Olla del Rei necessita un organisme de gestió únic i eficaç que promogui activitats de difusió dels valors naturals i de gestió de l'espai. Recordem que la creació de la Bassa de la Reineta va ser una iniciativa popular i que, a més, no va rebre el suport de cap de les institucions públiques que gestionen l'espai.


A més, l'Olla del Rei segueix sent urbanitzable: la descatalogació del bosc de ribera com a zona no urbanitzable és essencial per preservar l'espai natural i evitar agressions com la que l'ICFO va realitzar al 2018 a la parcel·la on actualment trobem la bassa per amfibis.